[HamNET SP Logo]

What is my IP? - sp.ampr.org
Nasz serwer (Our server):  44.165.44.165  [ sp2put.ampr.org. ]


Twoj adres IP (Your IP is):

18.206.12.157  ⇒ ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com.


Spoza (outside) AmprNET :-(


Łączysz się z poza sieci AmprNET - bramka i podsieć nie może zostać ustalona!VY & 73 de SP2PUT (SQ2FRB).